Umgomo Kanye Nenhloso: Zazi Ukuthi Ziyini, Zihluke Kanjani Nokuthi Zisetshenziswa Kanjani Kuhlelo Lokumaketha Lwedijithali

Imiqondo yenhloso kanye nenhloso ivamise ukudideka, kodwa kunomehluko phakathi kwayo okumele kwaziwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi izenzo ziqondiswe kahle futhi zenziwa ngempumelelo. Umngani wami uJuliana uthi inhloso yakhe enkulu wukuphothula izifundo zeMarketing. Ukuze uyifeze, udinga ukunquma imigomo eminingana. Okunye okubaluleke kakhulu ukufeza inhloso yakho wukuphasa ngamamaki amahle izifundo ozibona njengezinzima kakhulu. Kodwa, ingabe umgomo kanye nenhloso kuyafana?Uma namanje ungawazi umehluko, thola manje!Uyini umgomo?Umgomo uyisifiso noma isifiso sokugcina. Imigomo ihlelwa ngokucophelela. Endabeni kaJuliana, wanquma umgomo futhi lokhu kufanele kufinyelelwe ngemva kweminyaka emine yokufunda.

Uyini Umgomo?

Umgomo ungachazwa ngokuthi isiphetho, okuthile okufanele kufinyelelwe ngesikhathi esifushane. Zingaqondwa njengezinyathelo ezibalulekile zokufinyelela umgomo ojwayelekile.Ngale ndlela, kufanele zihambisane nomgomo oshiwo. Ngokujwayelekile, izinjongo kucatshangwa ukuthi zizofezwa esikhathini esifushane noma esimaphakathi.Uyini umehluko roadtechs nuclear job board phakathi kwenhloso nenhloso?Isibonelo, ukuze inkampani ifinyelele umgomo wokutshala imali ekuthuthukisweni komkhiqizo omusha, idinga ukwandisa ukuthengiswa kwemikhiqizo ekhona, ithole imali ebolekiwe ebhange futhi ikholise ozakwethu – izinhloso ezintathu zokufeza umgomo.Kuyacaca ukuthi, uma sikhuluma ngomgomo nenhloso.

Ngabe Imigomo Nezinjongo Zisetshenziswa Kanjani Ezinhlelweni Zedigital Marketing?

roadtechs nuclear job board

Izinhloso nezinjongo kumele zibe khona kumaphrojekthi, njengoba ziqondisa wonke umsebenzi weqembu. Lokhu akuhlukile uma sikhuluma nge-Digital Marketing, ngisho nokudala okuqukethwe komuntu othile othengayo.Lapho uthuthukisa uhlelo lokumaketha ibhizinisi, kubalulekile ukucabangela ukubeka imigomo ethile. Lokhu kuzosiza ukuqinisekisa ukusebenza okungcono CG Leads kwebhizinisi lakho. Ezinye izibonelo zezinhloso ezihlobene nokumaketha kwewebhu yilezi:dala igunya emakethe;ukukhiqiza amathuba ebhizinisi engeziwe;ukwandisa isabelo somkhiqizo emakethe.Kuyaphawuleka ukuthi indlela ezisungulwe ngayo iyafana nanoma yimuphi omunye umgomo.

Leave a comment

Your email address will not be published.